Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Dịch vụ vận chuyển người bệnh

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đang triển khai dịch vụ xe vận chuyển người bệnh. Phục vụ vận chuyển người bệnh và người nhà bệnh nhân 24/7

Tin Liên Quan