Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web

Khối Cận Lâm Sàng

Quy hoạch phát triển Bệnh viện đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 Thực hiện theo công văn số 410/KCB-NV ngày 20/5/2013 của Cục Quản lý khám chữa bệnh về việc xây dựng Quy hoạch bệnh viện TW và Vùng. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam xây dựng Quy hoạch của bệnh viện đến năm 2020 và tầm nhìn 2030:
Giới thiệu tổng quan Bệnh viên Đa khoa Trung ương Quảng Nam Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/4/2007, là Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.
Tin Liên Quan