Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Công bố bộ nhận dạng thương hiệu Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

Giám đốc bệnh viện đa khoa Trung ương đã ký Quyết định số 1798/QĐ-BV vào ngày 08/11/2017 Về việc phê duyệt Bộ nhận dạng thương hiệu bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tin Liên Quan