Anal

Esmer

Film

Oral

T�rk

Sakso

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Công bố bộ nhận dạng thương hiệu Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng NamNho Tâm Huỳnh - 10/01/2018

CÔNG BỐ BỘ NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU BỆNH VIỆN ĐA KHOA

TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM

Giám đốc bệnh viện đa khoa Trung ương đã ký Quyết định số 1798/QĐ-BV vào ngày 08/11/2017 Về việc phê duyệt Bộ nhận dạng thương hiệu bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bộ nhận diện thương hiệu được áp dụng thống nhất trên toàn bộ các hoạt động chính thức của bệnh viện.

-         Cơ sở chính để xây dựng nên bộ nhận dạng thương hiệu, bao gồm:

-         Bộ nhận dạng thương hiệu gồm có 7 nội dung chính:

1.     1.Logo và slogan

2.    2. Phong bì.

3.    3. Mẫu bảng hiệu, biển hiệu, pano, bảng thông báo

4.    4. Mẫu tờ rơi, tờ gấp

5.     5.Mẫu trình chiếu Powerpoit.

6.     6.Website bệnh viện.

7.     7.Các vật dụng lưu niệm

dđ    Phụ lục của bộ nhận dạng thương hiệu : Tải về

        Mẫu trình chiếu : Tải về

  

Thông tin liên quan