Anal

Esmer

Film

Oral

T�rk

Sakso

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tăng cường, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế trong bệnh viện là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào việc tạo dựng và gắn chặt mối quan hệ tốt đẹp với các nước có nền y học phát triển.

Cảm tác Seoul Tôi vinh dự nằm trong tốp 10 bác sĩ đầu tiên của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam sang học tập tại HUMC ( Hallym University Medical Center, Seoul, Korea) theo chương trình hỗ trợ của KOICA
Tin Liên Quan