Anal

Esmer

Film

Oral

T�rk

Sakso

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Thông báo tuyển dụng viên chứcNho Tâm Huỳnh - 24/06/2020

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Điều kiện chung:

- Bệnh viện nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển với người có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e Khoản 1, Điều 22 Luật viên chức.

- Bệnh viện không nhận hồ sơ dự tuyển đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 22 Luật viên chức.

1.2. Số lượng cần tuyển và tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm

TT

Vị trí việc làm

Số lượng

Tiêu chuẩn cụ thể

1

Bác sĩ Hồi sức, cấp cứu

13

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành nội khoa/HSCC.

2

Bác sĩ Nhi

7

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành nhi.

3

Bác sĩ Nội tổng quát

3

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành nội khoa.

4

Bác sĩ Nội tim mạch

4

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành nội khoa.

5

Bác sĩ Cấp cứu- can thiệp tim mạch

2

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành nội khoa.

6

Bác sĩ Nội tiêu hóa

3

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành nội khoa.

7

Bác sĩ Ung bướu

3

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành y học.

8

Bác sĩ Y học nhiệt đới

3

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành truyền nhiễm.

9

Bác sĩ Y học cổ truyền

2

Tốt nghiệp Bác sĩ YHCT hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành YHCT.

10

Bác sĩ Phục hồi chức năng

2

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành PHCN.

11

Bác sĩ Thận nhân tạo

2

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành nội khoa.

12

Bác sĩ Lão khoa

1

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành lão khoa.

13

Bác sĩ Gây mê hồi sức

3

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành GMHS.

14

Bác sĩ Ngoại chấn thương

3

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành ngoại khoa.

15

Bác sĩ Ngoại tổng hợp

4

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành ngoại khoa.

16

Bác sĩ Ngoại lồng ngực

5

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành ngoại khoa.

17

Bác sĩ Phụ sản

6

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành sản khoa.

18

Bác sĩ Mắt

1

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành nhãn khoa.

19

Bác sĩ Tai mũi họng

2

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành TMH.

20

Bác sĩ Răng hàm mặt

1

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành RHM.

21

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

2

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành CĐHA.

22

Bác sĩ Huyết học- Truyền máu

1

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành HHTM.

23

Bác sĩ Giải phẫu bệnh

1

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc CKI/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành GPB.

24

Điều dưỡng hạng III

11

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều dưỡng.

25

Điều dưỡng hạng IV

124

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điều dưỡng.

26

Hộ sinh hạng IV

6

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hộ sinh.

27

Kỹ thuật phục hồi chức năng (Hạng III)

1

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành vật lý trị liệu/phục hồi chức năng

28

Kỹ thuật phục hồi chức năng (Hạng IV)

3

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành  vật lý trị liệu/phục hồi chức năng

29

Kỹ thuật xét nghiệm huyết học truyền máu  (Hạng IV)

4

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Xét nghiệm

30

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh (Hạng III)

2

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành  Xét nghiệm

31

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh (Hạng IV)

2

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành  Xét nghiệm

32

Kỹ thuật xét nghiệm sinh hóa (Hạng III)

1

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành  Xét nghiệm

33

Kỹ thuật xét nghiệm sinh hóa (Hạng IV)

3

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành  Xét nghiệm

34

Dược hạng IV

9

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Dược.

35

Kế toán viên

3

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán.

36

Kế toán viên trung cấp

2

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán.

37

Thủ quỹ

1

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán.

38

Công nghệ thông tin  (Kỹ sư)

3

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin

39

Công nghệ thông tin (Kỹ thuật viên)

1

Tốt nghiệp cao đẳng  trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin.

40

Kỹ sư điện

1

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điện, điện tử; kỹ thuật điện, điện tử; điện khí hóa và cung cấp điện.

41

Kiểm soát nhiễm khuẩn (Kỹ sư)

2

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành y học, môi trường (Bác sĩ/cử nhân y học /kỹ sư môi trường).

42

Kiểm soát nhiễm khuẩn (Kỹ thuật y)

1

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành y học, môi trường.

43

Trang thiết bị y tế (Kỹ sư)

2

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điện, điện tử; kỹ thuật điện, điện tử; điện khí hóa và cung cấp điện; điện tử viễn thông; điện tử y sinh,...

44

Trang thiết bị y tế (Kỹ thuật viên)

2

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điện, điện tử; kỹ thuật điện, điện tử; điện khí hóa và cung cấp điện; điện tử viễn thông; điện tử y sinh,...

45

Dinh dưỡng (Kỹ sư)

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chứng chỉ dinh dưỡng.

46

Hành chính quản trị (Chuyên viên)

1

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hành chính, điện, cấp thoát nước, xây dựng.

47

Tổ chức cán bộ (Chuyên viên)

1

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành y học, hành chính, luật, kinh tế.

48

Kế hoạch tổng hợp (Chuyên viên)

2

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành y học, dược, luật, kinh tế.

49

Công tác xã hội (Chuyên viên)

3

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành y học, sư phạm, tâm lý xã hội, luật, kinh tế.

50

Quản lý chất lượng (Chuyên viên)

2

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sức khỏe, dược, luật, kinh tế.

Tổng cộng:

268

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

2.1. Thời gian

Tiếp nhận phiếu dự tuyển từ ngày 16/6/2020 đến 16/7/2020.

2.2. Địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển

          Tại phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

3.        Hình thức, nội dung xét tuyển

3.1.          Hình thức xét tuyển:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm;

- Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn.

3.2.          Nội dung xét tuyển: Nội dung phỏng vấn

3.2.1.   Nội dung phỏng vấn các vị trí hỗ trợ, phục vụ

- Hiểu biết cơ bản về Luật viên chức: Khái niệm viên chức, các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức; Quyền của viên chức; Nghĩa vụ của viên chức; Hợp đồng làm việc; Khen thưởng và xử lý vi phạm đối với viên chức. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện; Chức danh nghề nghiệp của vị trí dự tuyển.

- Kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Động cơ, thái độ, xử lý tình huống cơ bản theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3.2.2.   Nội dung phỏng vấn các vị trí chuyên môn, nghề nghiệp y tế

- Hiểu biết cơ bản về Luật viên chức: Khái niệm viên chức, các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức; Quyền của viên chức; Nghĩa vụ của viên chức; Hợp đồng làm việc; Khen thưởng và xử lý vi phạm đối với viên chức.

- Hiểu biết cơ bản về Luật khám, chữa bệnh; Luật bảo hiểm y tế; Quy tắc ứng xử của viên chức y tế.

- Hiểu biết cơ bản về Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện; Chức danh nghề nghiệp của vị trí dự tuyển.

- Kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Động cơ, thái độ, xử lý tình huống cơ bản theo yêu cầu của vị trí việc làm.

4.   Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển:

Từ ngày 31/7/2020 đến ngày 30/9/2020.

5.   Lệ phí dự tuyển:

Theo Thông tư 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

1. Phiếu đăng ký dự tuyển : Tải xuống

2. Thông báo tuyển dụng viên chức: Tải xuống

3. Quy chế tổ chức hoạt động BV : Tải xuống

4. Bộ tiêu chí đạo đức, văn hóa công sở : Tải xuống


  

Thông tin liên quan