Anal

Esmer

Film

Oral

T�rk

Sakso

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn( Vòng 2 ) kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ( Kèm theo danh sách )Nho Tâm Huỳnh - 23/11/2020

CHÚ Ý : CÁC THÍ SINH DỰ TUYỂN ĐỌC KỸ QUY CHẾ VÀ NỘI QUY XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM

Tải thông báo kèm danh sách đầy đủ : Tại đây

Tải nội quy xét tuyển viên chức : Tại đây

Tải quy chế xét tuyển viên chức : Tại đây

  

Thông tin liên quan