Anal

Esmer

Film

Oral

T�rk

Sakso

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
 

  

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

NHỮNG TIẾN BỘ VỀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG TIM MẠCH

NGÀY 1: ngày 15 tháng 2 năm 2019

07:00-08:00:  Đăng ký tham dự và nhận tài liệu

08:00-08:40:  Biểu diễn nghệ thuật

08:40-08:45: Diễn văn chào mừng (Tiến sĩ  Đinh Đạo, Giám đốc bệnh viện ĐK Trung ương Quảng Nam)

08:45-08:50: Phát biểu của đại diện Hội Chẩn đoán hình ảnh trong tim mạch (Giáo sư Kim Sang Wook, chủ tịch K-Imaging, Hàn Quốc)

08:50-08:55: Phát biểu đại diện Hội tim mạch can thiệp Việt nam (Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc bệnh viện Tim hà Nội, Việt Nam)

08:55:00-09:00: Phát biểu của đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam (Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam)

BÁO CÁO KHOA HỌC

09:00-10:30: Siêu âm trong lòng mạch (IVUS): Nguyên tắc cơ bản và ứng dụng lâm sàng

Điều hành: Sang Wook Kim, Nguyen Quang Tuấn

Thảo luận: Ki Seok Kim, Hoyoun Won, Vũ Hoang Vũ, Hoang Anh Tiến

- Nguyên tắc, cách thực hiện và tối ưu hóa hình ảnh IVUS                Sang Wook Kim        

- Cách phân tích hình ảnh IVUS                                                          Ki Seok Kim   

- Đánh giá tổn thương trước đặt stent                                                  Hoyoun Won 

- Tối ưu hóa sau khi đặt stent                                                                Jin Bae Lee    

-  Sử dụng IVUS trong can thiệp mạch vành                                       Vũ Hoàng Vũ

Giải lao: 15 phút

10:45-11:55: Những Phương tiện hình ảnh xâm lấn hỗ trợ trong can thiệp vành

Điều hành: Hồ Thượng Dũng, Sung Yun Lee

Thảo luận: Hoang Anh Tiến, Jin Bae Lee, Young Joon Hong, Phan Tấn Quang

- Siêu âm trong lòng mạch mô ảo VH-IVUS                                       Young Joon Hong

- Siêu âm trong lòng mạch với tia hồng ngoại ngắn NIR-IVUS          Sung Yun Lee

- Nguyên tắc cơ bản và cách thực hiện OCT                                        Hồ Thượng Dũng

- Ưu nhược điểm của IVUS và OCT so sánh trực tiếp hình ảnh          Phan Tấn Quang

- Siêu âm trong lòng mạch HD                                                             Sang Wook Kim

Giải lao: 5 phút

12:00-14:00: Phiên ăn trưa và giới thiệu sản phẩm

(Điều hành: Hoang Anh Tiến)

- Công ty Volcano giới thiệu về sảm phẩm IVUS                                Đại diện Volcano      

- Công ty GE giới thiệu sản phẩm                                                        Đại diện GE

- Công ty Abort giới thiệu sản phẩm                                                    Đại diện Abort

14:00-16:00: Truyền hình trực tiếp: Sử dụng IVUS trong can thiệp mạch vành

Điều hành: Nguyễn Quang Tuấn, Young Joon Hong

Thảo luận: Vũ Hoàng Vũ, Young Joon Hong, Sung Yun Lee, Ki Seok Kim

- Truyền hình trực tiếp về can thiệp mạch vành dưới sự hướng dẫn của siêu âm trong lòng mạch tại Phòng can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Người thực hiện thủ thuật: Sang Wook Kim

Phụ can thiệp: Nguyen Thanh Binh, Ung Nho Thuong

Phân tích IVUS: Phan Tan Quang

Báo cáo khoa học:

- Nhồi máu cơ tim: cập nhật chẩn đoán và điều trị                             Nguyễn Quang Tuấn

- Sử dụng CT scan trong bệnh mạch vành                                         Iksung Cho

- Sử dụng IVUS cho can thiệp tổn thương CTO                               Hoyoun Won

- Sử dụng CT scan cho can thiệp tổn thương CTO                            Pham Cong Nam

- Tổn thương reference mismatch: định nghĩa và giá trị                     Phan Tan Quang

Giải lao: 15 phút

16:15-17:45: Các phương tiện hình ảnh hỗ trợ trong tim mạch

Điều hành: Nguyễn Lân Hiếu, Jin Bae Lee

Panel: Iksung Cho, Min Jae Cha, Nguyễn Như Hùng, Ji Won Hwang

- Ứng dụng in 3D trong tim mạch                                                      Iksung Cho

- Ứng dụng thông tim trong chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch     Nguyen Lan Hieu

- Những tiến bộ trong siêu âm tim                                                      Ji Won Hwang

- Những tiến bộ trong MRI tim mạch                                                Min Jae Cha 

- Ca IVUS đầu tiên tại Bệnh viện ĐK Trung ương Quảng Nam       Nguyen Thanh Binh

17:45-18:00: Diễn văn kết thúc hội thảo

18:00-19:00: Chương trình từ thiện

- Ủng hộ quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện (được chuẩn bị bởi bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và các tổ chức từ thiện)

19:00: Tiệc buổi tối

NGÀY THỨ 2: Thực hành tại phòng Can thiệp, bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam   (ngày 16 tháng 2 năm 2019)

- Sử dụng IVUS trong điều trị bệnh mạch vành

- Can thiệp bệnh tim bẩm sinh và cấu trúc

(Thông tin về các ca lâm sàng xin xem chương trình chi tiết)