Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Select the search type
 
  • Site
  • Web

Ngài H.E. Kim Young Mok Chủ tịch KOICA – Hàn Quốc cùng đoàn đến thăm Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

Hợp tác đào tạo