Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Sinh hoạt mạng lưới Quản lý chất lượng Bệnh việnNho Tâm Huỳnh - 19/05/2017

Tổ chức sinh hoạt mạng lưới quản lý chất lượng Bệnh viện một cách thường xuyên và định kỳ nhằm đảm bảo hoạt động quản lý chất lượng Bệnh viện đạt hiệu quả cao, bên cạnh đó giúp Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.

Chiều ngày 10/4/2017, phòng Quản lý chất lượng tổ chức buổi sinh hoạt mạng lưới Quản lý chất lượng (QLCL) do BSCKII.Trần Quang Đạt, phụ trách Phòng Quản lý chất lượng chủ trì 

Mạng lưới QLCL Bệnh viện sinh hoạt ngày 10/4/2017. Ảnh: CTXH

Nội dung buổi sinh hoạt tập trung vào vấn đề “Hướng dẫn thực hiện phân tích nguyên nhân gốc, quy trình báo cáo và phân tích sự cố y khoa”. Phân tích nguyên nhân gốc (RCA) là công cụ quan trọng được dùng để cải tiến hệ thống, giảm thiểu nguy hại và ngăn ngừa lặp lại các sự cố y khoa không hướng đến khiển trách cá nhân.

Trong buổi sinh hoạt các thành viên mạng lưới luôn chủ động đóng góp nhiều ý kiến nhằm giải quyết các tồn tại khó khăn nhằm cải tiến nâng cao chất lượng Bệnh viện.

Buổi sinh hoạt đã giúp cho các thành viên mạng lưới phân tích đầy đủ và chính xác sự cố y khoa. Qua đó, xác định được nguyên nhân gốc và các  yếu tố góp phần để đưa ra giải pháp tối ưu, ngăn ngừa và  hạn chế sự cố y khoa cải thiện an toàn người bệnh.

Mạng lướiQuản lý chất lượng Bệnh viện được thành lập từ tháng 7/2014, đến nay có thể nói rằng hoạt động Quản lý chất lượng (QLCL) của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đã vận hành khá suôn sẻ với sự gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên trong Hội đồng QLCL cũng như của 84 thành viên trong mạng lưới được phân bố đều và rộng khắp cả 38 khoa phòng. Đây là một trong những hoạt động được triển khai định kỳ 2 tháng/lần do Phòng Quản lý chất lượng tổ chức với sự phân công và ủy quyền từ phía Ban giám đốc và Hội đồng QLCL Bệnh viện.

Bài và ảnh: Phòng Công tác xã hội

  

Thông tin liên quan