Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Đào tạo “Chăm sóc người bệnh toàn diện” cho đội ngũ điều dưỡng, Kỹ thuật viên, hộ sinh bệnh việnNho Tâm Huỳnh - 19/09/2018

Trong 4 ngày từ 10/09-13/09/2018, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng nam tổ chức lớp đào tạo “Chăm sóc người bệnh toàn diện” cho đội ngũ điều dưỡng, KTV, hộ sinh Bệnh viện

Trong mỗi cơ sở Y tế nếu bác sĩ là người điều trị thì điều dưỡng là người trực tiếp chăm sóc người bệnh từ khi nhập viện đến khi người bệnh hoàn toàn bình phục. Điều dưỡng viên là một trong những nhân tố quan trọng trong hệ thống y tế, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng chuyên môn, chăm sóc người bệnh.

Nhằm nâng cao tay nghề và chăm sóc tốt hơn cho người bệnh , Bệnh viện đã tổ chức lớp đào tạo “Chăm sóc người bệnh toàn diện” cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, KTV trong toàn viện trong 4 ngày từ 10/09-13/09/2018

Hình ảnh học viên tham gia lớp học

Theo đó, lớp đào tạo tập trung nhiều nội dung quan trọng như:

-         Tổng quan về công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh theo quy định tại thông tư 07/2011/TT-BYT

-         Tổ chức phân cấp, chăm sóc và hỗ trợ người bệnh, chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh

-         Hướng dẫn lập kế hoạch chăm sóc người bệnh cấp I-II

-         Tổ chức công tác phục hồi chức năng và phòng ngừa biến chứng trong chăm sóc người bệnh toàn diện,…

kết thúc lớp đào tạo các điều dưỡng, nữ hộ sinh và kỹ thuật viên đã nắm rõ  công tác điều dưỡng và có kế hoạch chăm sóc tốt hơn cho người bệnh,

Bài: Phòng Công tác xã hội


  

Thông tin liên quan