Anal

Esmer

Film

Oral

T�rk

Sakso

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Học hàm, học vị Điện thoại
1 Đinh Đạo Giám đốc
Bệnh viện
Thầy thuốc Ưu tú
  Tiến sĩ - Bác sĩ  
0961.955.168
2 Lương Tấn Đức Phó giám đốc Kinh tế Dược sĩ chuyên khoa II
          
0942.007475
3 Nguyễn Đình Hùng Phó giám đốc chuyên môn

Thạc sĩ  Bác sĩ Nội Khoa 0982.305.059
4 Trần Dương Quân Phó giám đốc
chuyên môn
Bác sĩ CKII Nhi tim mạch 0914.048.237


 Ban giám đốcThầy thuốc Ưu tú

Bác sĩ Chuyên khoa II 

THÂN TRỌNG LONG

Giám đốc Bệnh viện


Bác sĩ, Thạc sĩ, 

Nghiên cứu sinh

ĐINH ĐẠO

Phó giám đốc Bệnh viện


Bác sĩ, Thạc sĩ

Nghiên cứu sinh

LÊ VIẾT NHO

Phó giám đốc Bệnh việnBác sĩ, Thạc sĩ
Nghiên cứu sinh
LÊ VIẾT NHO
Phó giám đốc Bệnh viện
Bác sĩ, Thạc sĩ
Nghiên cứu sinh
LÊ VIẾT NHO
Phó giám đốc Bệnh viện
Nguyễn Đình Hùng Phó giám đốc chuyên môn

Thạc sĩ  Bác sĩ Nội Khoa 0982.305.059
Nguyễn Đình HùngPhó giám đốc chuyên môn

Thạc sĩ  Bác sĩ Nội Khoa0982.305.059