Anal

Esmer

Film

Oral

T�rk

Sakso

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Thân thiện - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp
Friendly - Responsible - Professional
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web

TRƯỞNG KHOA PHÒNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Học hàm, học vị
 1   Lê Viết Hiền  Trưởng khoa PHCN Bác sĩ

 2    Hồ Ngọc Thảnh Trưởng phòng
Hành chính Quản trị
 Thạc sĩ khoa học máy tính
 3   Phan Văn Trí Kế toán trưởng
Tài chính Kế toán
Cử nhân kinh tế
 4  
Trưởng phòng
Kế hoạch Tổng 

 5    Phan Trần Giang Hòa Trưởng phòng
Điều dưỡng
CN Điều Dưỡng
 6   Nguyễn Đức Hành Trưởng phòng
Thiết bị y tế
Kỹ sư điện
 7   Phạm Viết Trà Trưởng phòng
Công nghệ Thông tin
Cử nhân Khoa học Máy tính
 8 Hồ Văn Bảo Trưởng Khoa Thận nhân tạo Bác sĩ CKI
 9 Phan Tấn Quang Trưởng khoa
CC-CTTM
Tiến Sĩ Nội Khoa
 10    Nguyễn Tấn Bá Trưởng khoa
Nội Tim mạch
Bác sĩ CKI
 11    Trần Quang Đạt Trưởng khoa
Hồi sức - TCCĐ
Kiêm phụ trách phòng QLCL
Bác sĩ CKII
 12   Trần Anh Quý Trưởng khoa
Nội Tổng hợp
Bác sĩ CKI
           
 13   Vũ Đức Tượng Phụ trách phòng
CTXH
Bác sĩ
 14   Lương Văn Tấn Trưởng khoa
Y học Cổ truyền
Bác sĩ CKI
 15    Đặng Thị Hoàng Khuê Trưởng khoa
Dinh dưỡng
Thạc sĩ dinh dưỡng
 16    Nguyễn Viết Trung Đức Trưởng khoa
Ngoại Chấn thương
Bác sĩ
Thạc sĩ y khoa
 17   Ngô Hoàng Tuấn Trưởng khoa
PT -GMHS
Kiêm trưởng khoa
Ngoại Tổng hợp
Bác sĩ CKI
          
 18   Dương Chí Lực Trưởng khoa
Ung bướu kiêm Phó khoa Ngoại TH
Thạc Sĩ Bác sĩ
 19   Phạm Minh Vương Trưởng khoa
Phụ sản
Bác sĩ
Chuyên khoa I
 20    Lê Viết Nhiệm Trưởng khoa  YHND Tiến sĩ - Bác sĩ
 21    Nguyễn Kỳ Sương Trưởng khoa
Mắt
Bác sĩ
Chuyên khoa I
 22   Lê Thích  Trưởng khoa
Tai mũi họng
Bác sĩ
Chuyên khoa I
 23   Đinh Bình Dương Trưởng Khoa
Răng hàm mặt
Bác sĩ
Chuyên khoa I
 24   Nguyễn Phú Quốc Trưởng khoa
CĐHA
 Thạc Sĩ Bác sĩ
 25   Vũ Tuân Trưởng khoa
Dược
Dược sĩ
Chuyên khoa II
 26    Lê Quang Vũ Trưởng khoa
Huyết học - Truyền máu
Thạc sĩ Y học CN
 27   Nguyễn Anh Dũng Trưởng khoa
Hóa sinh
Thạc sĩ YHCN
 28   Nguyễn Thanh Tuấn Trưởng khoa
Vi sinh
Thạc sĩ Ký sinh trùng học
 29    Nguyễn Thanh Hải Âu Trưởng khoa
Kiểm soát nhiễm khuẩn
Thạc sĩ Quản lý bệnh viện
 30    Trần Thị Duyên Trưởng khoa
Cấp cứu
Thạc sỹ Y học
 31    Lê Tấn Toàn Trưởng khoa
Nội tiêu hóa
Kiêm Trưởng Khoa Khám bệnh
Bác sĩ CKI Nội khoa

 32    Nguyễn Kim tỉnh Trưởng Khoa
Lão
Bác sĩ CKI RHM